DAFTAR HARGA ISUZU

Harga OTR DKI Jakarta

* Harga sewaktu-waktu dapat berubah

Rp 603,000,000,-

Rp 744,000,000,-

Rp 750,000,000,-

Rp 755,000,000,-

Rp 760,000,000,-

Rp 769,000,000,-

Rp 675,000,000,-

Rp 679,000,000,-

Rp 687,000,000,-

Rp 696,600,000,-

Rp 852,000,000,-

Rp 1,129,000,000,-

Rp 1,280,000,000,-

Rp 817,600,000,-

Rp 888,000,000,-

Rp 935,000,000,-

Rp 1,093,000,000,-

Rp 1,098,000,000,-

Rp 1,119,000,000,-

Whatsapp